HƯỚNG DẪN ĐÓNG TIỀN HỌC: ĐẶNG KHÁNH LINH

Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh
Tên đơn vị nhận tiền Trường Tiểu học Thành Công B
Số tài khoản 2891 000 321 8888
Tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh
Số tiền CMHS nộp đúng số tiền của từng HS theo tin nhắn.
Nội dung nộp Mã HS – Họ và tên học sinh – lớp …. Nộp tiền học
(VD: 012345688 – Nguyễn Văn A – Lớp 1A1 – nộp tiền đợt 1


NỘI DUNG THỰC HIỆN:

  • Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh

  • Tên đơn vị nhận tiền Trường Tiểu học Thành Công B

  • Số tài khoản:  2891 000 321 8888

  • Tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh

  • Nội dung nộp: 012738124 – Đặng Khánh Linh – lớp 5A3 – Nộp tiền đợt 1: 882000 vnđ

HƯỚNG DẪN ĐÓNG TIỀN HỌC: ĐẶNG TRUNG SƠN

Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh
Tên đơn vị nhận tiền Trường Tiểu học Thành Công B
Số tài khoản 2891 000 321 8888
Tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh
Số tiền CMHS nộp đúng số tiền của từng HS theo tin nhắn.
Nội dung nộp Mã HS – Họ và tên học sinh – lớp …. Nộp tiền học
(VD: 012345688 – Nguyễn Văn A – Lớp 1A1 – nộp tiền đợt 1


NỘI DUNG THỰC HIỆN:

  • Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh

  • Tên đơn vị nhận tiền Trường Tiểu học Thành Công B

  • Số tài khoản:  2891 000 321 8888

  • Tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh

  • Nội dung nộp: 012738124 – Đặng Khánh Linh – lớp 5A3 – Nộp tiền đợt 1: 882000 vnđ